Skip to content
Norsk
Din nye hverdag

Med ONwork får bedriften din sømløs struktur på data og filer. Samtidig får dere et rammeverk som danner et solid grunnlag for videre digitalisering av de ansattes arbeidshverdag, og hvor dere kan utvikle dere i det tempoet som passer for virksomheten. ONwork er nemlig modulbasert, og dere kan bygge på med funksjonalitet eller integrere andre systemer dere bruker - når det måtte passe for dere. 

  • Fjerne? Den digitale startpakken gir dere en arbeidsplattform og et digitalt rammeverk som samler data og informasjon som kan nyttiggjøres gjennom hele verdikjeden, i alle avdelinger eller funksjoner i bedriften.
Hold flyten med ONwork! 

Med ONwork kutter du tiden du bruker på å lete og bevarer den gode arbeidsflyten gjennom hele dagen.

Vi samler alle filer, kommunikasjon og informasjon i strukturerte arbeidsrom i Teams, som er tilgjengelig i et oversiktlig dashbord. Se hvordan i videoen!

Group 143-1
Ingenting forsvinner!  

Når du er ferdig med jobben rydder vi bort teams-rommet for deg og lagrer det trygt. Historisk informasjon er lett tilgjengelig i et søkbart arkiv.

Hvis du vil gjenåpne et arkivert teams-rom så gjør du det enkelt fra ONwork. 

Opprett smarte team på 1-2-3!

Nye teams-rom opprettes enkelt basert på maler som dere bygger selv. I malene kan dere legge opp en fast mappestruktur, oppgavelister og snarveier til bedriftens dokumentmaler. 

På skjermen vises hvordan ONwork setter struktur i Microsoft Teams

Skap struktur og orden

En klar og tydelig overskrift


Gruppere team

Sorter alle team i definerte hovedgrupper.

Group 15

Lett å kjenne igjen teamet

Tydelig identitet med bruk av prefix og ikoner. Standardisert navngivning gir god oversikt.  

Group 15

God oversikt over alle team

ONworks startside gir god oversikt og søkbarhet.

Group 15

Alltid samme kunde og kontaktperson

Felles sentralt firma- og kontaktregister for alle i bedriften.

Group 15

Merke team med riktig avdeling

Koble teamene dine til bedriftens organisasjonsstruktur.

Group 15

Merk team automatisk med metadata

Merk teamene dine med egendefinerte metadata som produkt, bransje eller adresse.

Group 15

Importer eksisterende team

Eksisterende team kan enkelt importeres inn i ONwork, og tilknyttes en mal og hovedgruppe.

Group 15

Koble sammen relaterte team

Du får enkelt tilgang til alle team som relaterer til hverandre fra info-fanen. 

Group 15

Raskt i gang med jobben

En klar og tydelig overskrift

En klar og tydelig overskrift


Automatisk opprettelse av team basert på maler

Teamet opprettes basert på maler som dere definerer selv, og kan tilpasses den oppgaven som skal utføres.

Group 15

Opprettes med Info-fane

Gir alle medlemmer av teamet oversikt over generell informasjon og status.

Group 15

Ferdig definert mappestruktur

Mappestrukturen under Filer-fanen defineres i malen for teamet. Definerte dokumenter kan også lastes inn automatisk når teamet opprettes.

Group 15

Opprett fast kanalstruktur

Definer hvilke kanaler som skal opprettes automatisk med teamet.

Group 15

Legge til standard-apper automatisk

Malen for teamet kan inkludere f.eks Microsoft Planner eller OneNote.

Group 15

Koble dokumentmaler til teamet

Snarvei til bedriftens dokumentmaler direkte fra teamet. Hvilke av dokumentmalene som skal være tilgjengelige defineres i malen for teamet.

Basis - Dokumentmalflis

Group 15

Maler for kanaler

Egne maler for hvilket innhold kanalene skal ha når de opprettes, som forhåndsdefinert mappestruktur. 

Group 15

Egendefinerte faner i teamene

Egendefinerte faner med et spesifikt innhold. Det kan være en visning fra et sentralt system som er viktig for å kunne utføre jobben, som en visning av prosjektøkonomien fra bedriftens regnskapssystem. Visningen kan styres på spesifikke indikatorer.

Group 15

Laste inn definerte oppgavepakker i Planner

Definer arbeidspakker for Planner som automatisk legges inn ved opprettelsen av teamet. Oppgavene i pakken kan bygges opp i definerte grupper/bøtter.

Group 15

Ikke mist kontrollen

En klar og tydelig overskrift

En klar og tydelig overskrift


Påkrevd med to eiere på et team

Med to eiere på rommet sikrer man at viktig informasjon ikke blir utilgjengelig ved enkeltpersoners fravær.

Group 15

Ekstern deling i egne team

Egne tilknyttede team for deling eksternt sikrer at viktig intern informasjon ikke blir delt ukontrollert utenfor organisasjonen.

 

Group 15

Godkjenning av eksterne brukere (GDPR)*

Eksterne brukere som legges til team via ONwork legges automatisk inn i bedriftens kontaktregister, hvor GDPR er ivaretatt.

*GDPR-funksjonalitet er på plass i Q1 2022

Group 15

Ingenting forsvinner

En klar og tydelig overskrift


Lukkede teams arkiveres automatisk

Alle team som lukkes i ONwork blir arkivert på en trygg måte, slik at de enkelt kan gjenfinnes og åpnes ved behov for tilgang. Kun administratorer kan slette team som er opprettet gjennom ONwork*.

*Funksjonalitet er på plass Q2 2022

Group 15

Strukturert prosess for arkivering av team

Arkivering av tean følger en strukturert prosess, slik at ingenting går tapt.

Group 15

God oversikt i et søkbart arkiv

Alle team som er blitt arkivert er tilgjengelige i en egen oversikt i Teams. Her kan lukkede team søkes opp basert på eier, kunde, navn, hovedgruppe eller andre metadata som ble lagt inn da teamet ble opprettet.

Group 15

Enkelt å gjenåpne arkiverte team

Med et enkelt tastetrykk kan brukeren besøke et arkivert team for å se historiske filer eller annen informasjon som ble lagret i teamet. 

Administratoren kan reåpne og gjøre et arkivert team aktivt igjen.

Group 15

Varsling ved uønsket sletting av team

Dersom en bruker sletter et team gjennom standardfunksjonaliteten i Teams vil administrator umiddelbart bli informert*. Dermed kan teamet gjenopprettes i tide dersom det er slettet ved en feil.

*Funksjonalitet er på plass Q1 2022

Group 15

Tid for å forenkle hverdagen? 

Skriv noen ord om bedriften din og hva dere trenger,
så hører du fra oss.