Skip to content
NYHET:  Integrasjon: Tripletex

Økonomistyring rett i Teams

Kombiner ditt foretrukne ERP-system med ONwork! Slik får du full kontroll på all informasjon og dokumentasjon knyttet til prosjektet. 

Flytte til moduloversikten? Siden ONwork bruker Microsoft Teams som arbeidsflate gjør vi samarbeid og kommunikasjon enda enklere. Vi oppretter egne arbeidsområder, eller team, som er tilpasset ditt behov og hvor du kan samle alt du jobber med.  

Webinar:

Tripletex + Teams = sant 

Torsdag 17. februar kl. 10:00  

Prosjektlederen

Har du noen ganger kjent på at det er både tidskrevende og tungvint å holde oversikten på økonomien i prosjektet? Kanskje er rapportene og økonomisystemet lite tilgjengelig i hverdagen, slik at det går med mye verdifull tid til leting?

Men det er vel neppe noen god ide å unnlate å rapportere?

Group 269-1
Økonomen

Møter du daglig krav og behov for styringsinformasjon? 
Ledelsen må ha et tydelig dashboard så de ikke styrer forretningen i blinde.
Men hvordan skal du være trygg på at data fra økonomisystemet gir riktig bilde hvis ikke prosjektlederen løpende har sjekket og oppdatert dem?

Og hva med prosjektleders magefølelse, kan du lese den ut av tallene?

Group 272
Automatisk oppretting av prosjekt 

Når du oppretter et prosjekt i Teams, opprettes et prosjekt automatisk i Tripletex. Når prosjektet avsluttes i Teams, settes en sluttdato på prosjektet i Tripletex. 


Full oversikt over økonomien i prosjektet

Alle transaksjoner og timeregistreringer hentes ut av Tripletex slik at du kan sette opp ønsket rapportering i Teams knyttet til et prosjekt. 

ONwork

Group 274
Jobbe i Tripletex direkte fra Teams

Tripletex kan enkelt gjøres tilgjengelig i Teams. Gjennom egne faner får prosjektleder direkte tilgang til prosjektkortet i Tripletex og kan enkelt finne viktig styringsinformasjon og utføre daglige aktiviteter. 


Samme kunde gjennom hele verdikjeden

Informasjon om kunde, leverandør og prosjekt hentes automatisk fra Tripletex, og knyttes mot Teams-prosjektet. Du oppretter informasjon kun én gang og sikrer riktig informasjon gjennom hele prosjektet.

Ninja holder stikkontakt

Se hvilke data vi flytter

Group 273
Kundeinformasjon

All nødvendig informasjon om kunde samles inn og tilgjengeliggjøres i Teamsrommet. Slik har du tilgang til den viktigste informasjonen gjennom hele prosjektarbeidet. 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjonen knyttet til en kunde synkroniseres mellom Teams og Tripletex. Når en ny kontakt opprettes i Teams, vil den samtidig opprettes i Tripletex. 

Prosjektinformasjon

Informasjon om påløpte timer og transaksjoner synkroniseres fortløpende fra Tripletex til Teams, slik at du alltid kan se status på prosjektet mens du jobber med det. 

Her er eksempler på hvordan vi gjør prosjektarbeidet enklere

 • Automatiske prosjektrom

  Prosjekter opprettes automatisk i Teams basert på informasjon fra Tripletex.

 • Automatisk sluttdato

  Når rommet lukkes i Teams, setter vi automatisk en sluttdato i prosjektet i Tripletex. 

 • Synkronisert rapportering

  Transaksjoner og timeregistrering fra Tripletex registreres automatisk på prosjektet i Teams.

 • Kunderegister

  Opprett nye kunder i Teams, og vi synkroniserer informasjonen direkte til Tripletex.

Group 266