Skip to content
Banner - desktop- tripeltex

Lyst til å høre mer? 

Automatisk prosjekt-team 

Prosjekter opprettes automatisk i Teams basert på informasjon fra Tripletex. 

Kunderegister

Nye kunder kan registreres i Teams, og synkroniseres  direkte til Tripletex. 

Synkronisert rapportering 

Transaksjoner og timeregistrering fra Tripletex registreres automatisk på prosjektet fra Teams  

Automatisk sluttdato 

Når prosjekt-teamet lukkes i Teams, setter vi automatisk en sluttdato på prosjektet i Tripletex 


Tripeltex - desktop-Jun-22-2023-02-28-10-4269-PM

Se hvilke data vi flytter

Group 273
Kundeinformasjon

All nødvendig informasjon om kunde samles inn og tilgjengeliggjøres i Teamsrommet. Slik har du tilgang til den viktigste informasjonen gjennom hele prosjektarbeidet. 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjonen knyttet til en kunde synkroniseres mellom Teams og Tripletex. Når en ny kontakt opprettes i Teams, vil den samtidig opprettes i Tripletex. 

Prosjektinformasjon

Informasjon om påløpte timer og transaksjoner synkroniseres fortløpende fra Tripletex til Teams, slik at du alltid kan se status på prosjektet mens du jobber med det. 

Prosjektlederen

Har du noen ganger kjent på at det er både tidskrevende og tungvint å holde oversikten på økonomien i prosjektet? Kanskje er rapportene og økonomisystemet lite tilgjengelig i hverdagen, slik at det går med mye verdifull tid til leting?

Men det er vel neppe noen god ide å unnlate å rapportere?

Group 269-1
Økonomen

Møter du daglig krav og behov for styringsinformasjon? 
Ledelsen må ha et tydelig dashboard så de ikke styrer forretningen i blinde.
Men hvordan skal du være trygg på at data fra økonomisystemet gir riktig bilde hvis ikke prosjektlederen løpende har sjekket og oppdatert dem?

Og hva med prosjektleders magefølelse, kan du lese den ut av tallene?

Lyst til å høre mer? 

Enna
Casper  Jespersen
Gründer av ONwork
+ 47 917 57 604
casper@onwork.no