Skip to content

Jobb smartere med Xledger i Teams

Xledger logo

Kombiner ditt foretrukne ERP-system med ONwork!

Med ONwork har du full kontroll på all informasjon og dokumentasjon som er knyttet til casen, og oversikt over hva som er delt både internt og med kundene. Samtidig er det lett å involvere hele teamet - både før og etter at salget er i boks.

teams xledger

Automatisk oppretting av prosjekt 

Når du oppretter et prosjekt i Teams, oppretter integrasjonen automatisk et prosjekt i Xledger med tilhørende informasjon. Når prosjektet avsluttesi Teams, setter vi en sluttdato på prosjektet i Xledger. 

 

Forenklet rapportering

Alle transaksjoner og timeregistreringer hentes ut av Xledger, slik at du kan sette opp ønsket rapportering i Teams knyttet til et prosjekt. Xledger-integrasjonen sikrer deg full oversikt over økonomien gjennom hele prosjektet.  

xledger leverer
ninja-kontakt

Samme kunde gjennom hele verdikjeden

ONwork uthenter informasjon om kunde, leverandør og prosjekt fra Xledger, og knytter den mot Teams-prosjektet. På denne måten oppretter du informasjonen på kun en plass. Integrasjonen sikrer riktig informasjon gjennom hele prosjektet.

Se hvilke data vi flytter

Group 11
Kundeinformasjon

All nødvendig informasjon om kunde samles inn og tilgjengeliggjøres i Teamsrommet. Slik har du tilgang til den viktigste informasjonen gjennom hele prosjektarbeidet. 

Group 11
Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjonen knyttet til en kunde synkroniseres mellom Teams og Xledger. Når en ny kontakt opprettes i Team, vil den samtidig opprettes i Xledger. 

Group 11
Prosjektinformasjon

Informasjon om påløpte timer og transaksjoner synkroniseres fortløpende fra Xledger til Teams, slik at du alltid kan se status på prosjektet mens du jobber med det. 

Her er eksempler på hvordan vi gjør prosjektarbeidet enklere

 • Automatiske prosjektrom

  Prosjekter opprettes automatisk i Teams basert på informasjon fra Xledger.

 • Automatisk sluttdato

  Når rommet lukkes i Teams, setter vi automatisk en sluttdato i prosjektet i Xledger. 

 • Synkronisert rapportering

  Transaksjoner og timeregistrering fra Xledger registreres automatisk på prosjektet i Teams.

 • Kunderegister

  Opprett nye kunder i Teams, og vi synkroniserer informasjonen direkte til Xledger.

Vil du vite hvordan det fungerer? Få tilsendt en demo!

Legg igjen epost-adressen din så sender vi deg en video av Xledger integrert i Teams med ONwork.

Group 4