Skip to content
Norsk

Integrasjon: Xledger

Økonomistyring rett i Teams

Kombiner ditt foretrukne ERP-system med ONwork. Slik får du full kontroll på all informasjon og dokumentasjon knyttet til prosjektet. 

Flytte til moduloversikten? Siden ONwork bruker Microsoft Teams som arbeidsflate gjør vi samarbeid og kommunikasjon enda enklere. Vi oppretter egne arbeidsområder, eller team, som er tilpasset ditt behov og hvor du kan samle alt du jobber med.  

Prosjektlederen

.....noen ganger kjent på at det er både tidskrevende og tungvint å holde oversikten på økonomien i prosjektet? Kanskje er rapportene og økonomisystemet litt lite tilgjengelig i hverdagen, slik at det går masse verdifull tid bort med leting.

Neppe noen god ide å unnlate å rapportere?

Group 269-1
Økonomen

...møter du daglig krav og behov for styringsinformasjon.
Ledelsen må har et tydelig dashboard så de ikke styre forretningen i blinde.
Men hvordan skal du være trygg på dataene fra økonomisystemet gir riktig bilde hvis ikke prosjektlederen løpende har sjekket dem?

Og hva med prosjektleders magefølelse kan du lese den ut av tallene?

Group 262-1
Automatisk oppretting av prosjekt 

Når du oppretter et prosjekt i Teams, opprettes et prosjekt automatisk i Xledger. Når prosjektet avsluttes i Teams, settes en sluttdato på prosjektet i Xledger. 


Full oversikt over økonomien i prosjektet

Alle transaksjoner og timeregistreringer hentes ut av Xledger slik at du kan sette opp ønsket rapportering i Teams knyttet til et prosjekt. 

ONwork

Group 263
Jobbe i Xledger direkte fra Teams

Xledger kan enkelt gjøres tilgjengelig i Teams. Gjennom egne faner får prosjektleder direkte tilgang til prosjektkortet i Xledger og kan enkelt finne viktig styringsinformasjon og utføre daglige aktiviteter. 


Samme kunde gjennom hele verdikjeden

Informasjon om kunde, leverandør og prosjekt hentes automatisk fra Xledger, og knyttes mot Teams-prosjektet. Du oppretter informasjon kun én gang og sikrer riktig informasjon gjennom hele prosjektet.

Ninja holder stikkontakt

Se hvilke data vi flytter

Group 3-4
Kundeinformasjon

All nødvendig informasjon om kunde samles inn og tilgjengeliggjøres i Teamsrommet. Slik har du tilgang til den viktigste informasjonen gjennom hele prosjektarbeidet. 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjonen knyttet til en kunde synkroniseres mellom Teams og Xledger. Når en ny kontakt opprettes i Teams, vil den samtidig opprettes i Xledger. 

Prosjektinformasjon

Informasjon om påløpte timer og transaksjoner synkroniseres fortløpende fra Xledger til Teams, slik at du alltid kan se status på prosjektet mens du jobber med det. 

Her er eksempler på hvordan vi gjør prosjektarbeidet enklere

 • Automatiske prosjektrom

  Prosjekter opprettes automatisk i Teams basert på informasjon fra Xledger.

 • Automatisk sluttdato

  Når rommet lukkes i Teams, setter vi automatisk en sluttdato i prosjektet i Xledger. 

 • Synkronisert rapportering

  Transaksjoner og timeregistrering fra Xledger registreres automatisk på prosjektet i Teams.

 • Kunderegister

  Opprett nye kunder i Teams, og vi synkroniserer informasjonen direkte til Xledger.

Group 266