Skip to content
Norsk

Modul:  Prosess

Gjør jobben riktig - hver gang!

ONwork hjelper deg og dine kollegaer til å jobbe i tråd med selskapets "best practice" og interne rutiner.
Vi syr ganske enkelt kvalitetssystemet inn i hverdagen din! 

Flytte til moduloversikten? Siden ONwork bruker Microsoft Teams som arbeidsflate gjør vi samarbeid og kommunikasjon enda enklere. Vi oppretter egne arbeidsområder, eller team, som er tilpasset ditt behov og hvor du kan samle alt du jobber med.  

Group 156-Mar-28-2022-06-55-11-61-PM

Er det utfordrende å få de ansatte til å jobbe i tråd med best practice? Når bedriftens arbeidsprosesser ligger "godt gjemt" i styringssystemet, kan det være fristende å ta snarveier i en hektisk hverdag.


Prosesstøtte i Teams!

Med prosesstøtte i ONwork gjøres bedriftens arbeidsprosesser tilgjengelig der hvor arbeidet faktisk skjer! Dette sikrer at viktige aktiviteter ikke glemmes, og gir ledelsen kontroll på fremdrift og status.

Group 180

Group 179
Få jobben gjort riktig, hver gang!

Sjekkpunkter hakes av etter hvert som aktiviteter fullføres. Slik får du full oversikt over oppgaver som er gjennomført.

Med modulen får teamet ditt hjelp til å huske hvilke oppgaver som må gjennomføres før prosjektet kan lukkes. Signerte kontrollpunkter sikrer at viktige aktiviteter ikke glemmes og gir ledelsen kontroll på fremdrift og status.


Kontrollert flyt gjennom hele verdikjeden 

Det føles bra å ha full kontroll gjennom hele prosjektet; enten fra salg til leveranse eller fra forskning til produkt. 

Med prosess-modulen kan du koble team gjennom hele verdikjeden. Når for eksempel salgsprosessen er fullført, arkiverer ONwork teamet automatisk. Et nytt team opprettes med alt som trengs for å levere det som ble avtalt.

Group 182

Sikre at alle obligatoriske dokumenter er på plass i prosessen

Ekstra krav til kontroll? Kombiner prosessmodul med arkiv- og/eller vår avviksmodulen! Da kan du være helt trygg på at prosjektet ikke lukkes før alle nødvendige dokumenter er trygt arkivert, og alle avvik er lukket.

Bilde1-1

Slik gir prosessmodulen effekt

 

Fra salg til leveranse

Illustrasjon av en salgstrakt.

 

Salg er første møte med din fremtidige kunde. En ryddig og strukturert salgsprosess gir et profesjonelt inntrykk og øker sannsynligheten for å lande kontrakten.

Ved neste leveranse er det avgjørende å leve opp til kundens forventninger. God struktur i salgsforløpet er derfor avgjørende.  

Prosjektgjennomføring

Bilde av to personer. Person som tegner en teknisk tegning. Person som skriver på en datamaskin.

 

Gode prosjekter innfrir på både tid, kost og kvalitet Dette krever struktur gjennom hele forløpet fra oppstart til ferdig levert produkt eller tjeneste.

Med ONwork guides prosjektet trygt gjennom prosessen og sikrer at alle minimumskrav blir oppfylt underveis.

Fra forskning til produkt

Tre personer i hvite frakker på et laboratorium.

 

Forskning og utvikling av produkter er ofte forbundet med høy risiko. det er derfor viktig å ha god kontroll på prosess under hele forløpet. 

ONwork hjelper ledelsen med å gi gass eller slå på bremsen hvis prosessen ikke går som forventet.

Få jobben gjort riktig 

En klar og tydelig overskrift


Koble arbeidsprosesser til team

Du kan koble bedriftens arbeidsprosesser til en eller flere teammaler. Slik sikrer du at de ansatte har god oversikt over oppgaver som skal gjøres knyttet til prosjektet, saken eller hendelsen. 

Group 15

Beskrivelse med mulighet for ekstern link

Hvert steg og oppgave i prosessen kan beskrives, og koblinger til eksterne systemer er enkelt tilgjengelig gjennom sjekkpunktet. Slik sikrer vi at alle nødvendige verktøy er enkelt tilgjengelig og koblet til riktig steg i prosessen. 

Group 15

Visuell prosessflyt

Alle prosesser fremstilles visuelt. Slik får du enkelt oversikt over hele prosessflyten.

Group 15

Avhuking av sjekkpunkter

Når en oppgave er gjennomført kan sjekkpunktet hukes av, og alle involverte får beskjed. Slik unngår du dobbeltarbeid!

Group 15

Mulighet for kommentar

Har du tilleggsinformasjon til det avhukede sjekkpunktet? Legg igjen kommentar slik at dine kollegaer kan se det. 

Group 15

Frivillige eller obligatoriske sjekkpunkt

Noen oppgaver er mer kritisk enn andre. Velg om sjekkpunktet skal være frivillig eller obligatorisk for å sikre at kritiske oppgaver ikke blir glemt. 

Group 15

Mulighet for å kansellere prosjekt

Skal ikke prosjektet gjennomføres likevel? Kanseller prosjektet gjennom prosessmodulen. ONwork arkiverer rommet trygt for deg, og du kan låse det opp igjen dersom prosessen skal fortsette på nytt. Dessuten kan du trekke ut statistikk på alle prosjekter som blir gjennomført eller kansellert. 

Group 15

Automatisk arkivering av prosjekt

Er alle oppgaver gjennomført og prosjektet er i mål? Når alle obligatoriske sjekkpunkter er huket av, og prosjektleder har signert, arkiverer vi rommet trygt i vårt arkiv automatisk. 

Group 15

Ikke mist kontrollen

En klar og tydelig overskrift

En klar og tydelig overskrift


Signering av fullført prosessteg

Når et steg i prosessen er gjennomført, kan prosjektlederen signere. Dette sikrer at hvert steg er kvalitetskontrollert før neste fase i prosjektet kan starte. 

Group 15

To-trinns signering

Er det behov for større grad av kontroll? Du kan definere at to personer skal signere før neste fase i prosessen kan starte, for eksempel salgssjef og prosjektleder. 

Group 15

Automatisk sjekk av viktige dokumenter*

Er det spesielt viktig at alle viktige dokumenter er arkivert og klar før fasen eller prosjektet kan avsluttes? Ved å koble prosessmodulen og arkivmodulen kan du sikre at dokumentet er arkivert før sjekkpunktet kan krysses av. Når dokumentet endelig er arkivert, krysser vi av sjekkpunktet for deg automatisk. 

* Krever at du har arkivmodulen 

Group 15

Automatisk sjekk av avvik*

Er det viktig at alle avvik er løst før prosjektet kan avsluttes? Ved å koble på avviksmodulen, kan du sikre at alle avvik er behandlet før prosjektet kan arkiveres. 

* Krever at du kan avvikmodul

Group 15

Flyt og kontroll

En klar og tydelig overskrift

En klar og tydelig overskrift


Matrise for styring av kontrollmyndighet

Det er mulighet for å sette opp ulike roller til godkjenning av ulike steg i prosessen. 

Group 15

Automatisk videreføring i nytt team

Avslutning av et team kan settes opp til automatisk å opprette neste team for videre arbeid. Det kan for eksempel være aktuelt når salg avslutter en case som vunnet og dette skal overleveres til leveranse for utførelse. 

Group 15

Koble team gjennom verdikjeden

Team som har en knytning til andre team som enten har kommet i forkant av det aktuelle teamet, eller har blitt en videreføring, vil være koblet sammen. Det gjør det enkelt for brukeren å bevege seg frem og tilbake i prosessen og ivareta sporbarheten.

Group 15

Automatisk lukking av prosjekter i eksterne systemer*

Hvis ONwork er satt opp med en integrasjon mot et eksternt system kan avslutningen av et team igangsette en lukking eller endring av status på den aktuelle saken eller prosjektet. 

*eksterne systemer er ofte type CRM, økonomisystem, kvalitetssystem eller lignende.

Group 15

Vil du se mer om prosessmodulen? 

Skriv noen ord om bedriften din og hva dere trenger,
så hører du fra oss.