Skip to content
Norsk

Frihet til å velge

- uten å måtte velge bort!

Din bedrift er unik og i konstant endring. Derfor er våre moduler fleksible slik at du kan bygge det verktøyet du trenger i dag. 

Flytte til moduloversikten? Siden ONwork bruker Microsoft Teams som arbeidsflate gjør vi samarbeid og kommunikasjon enda enklere. Vi oppretter egne arbeidsområder, eller team, som er tilpasset ditt behov og hvor du kan samle alt du jobber med.  

Ninja med byggeklosser
ONwork moduler

Verktøy som passer for deg

ONwork er modulbasert, slik at dere kun ser modulene dere faktisk bruker. Nye moduler aktiveres enkelt når dere ønsker å ta dem i bruk.

I tillegg er ONwork skalerbarDermed kan dere ta i bruk løsningen for hele, eller bare deler av organisasjonen. Flere avdelinger kan fases inn etter hvert.

Les mer om alle byggeklossene

Basismoduler

Tilleggsmoduler

Group 10-3

Dere styrer løsningen helt selv fra Portalen! 

All funksjonalitet konfigureres fra en egen administrasjonsportal. Herfra kan dere selv gjøre oppsett og tilpasning av løsningen, både ved implementering og ved senere behov for endringer. 

Basismoduler - det solide rammeverket

Digital startpakke

I gang med digitalisering på 1-2-3!

Vil dere bli bedre kjent med ONwork, men ikke klar for å ta steget fullt ut? Vi har laget en Digital startpakke! Det er lett å komme i gang, og dere merker effekten fra første dag.

Pluss-pakke

Et hav av muligheter! 

Pluss-pakken er en utvidelse av startpakken og gir større fleksibilitet til å definere innhold i teamene, koble på flere smarte moduler eller integrere andre systemer dere jobber i.

Tilleggsmoduler - mange smarte verktøy

Prosess

Prosess gir full kontroll i arbeidshverdagen

Bedriftens arbeidsprosesser gjøres tilgjengelig der hvor arbeidet faktisk skjer, som sikrer at viktige aktiviteter ikke glemmes og gir ledelsen kontroll på fremdrift og status.

Mail

Samle viktige e-poster 

Med et par tastetrykk i Outlook lagres viktig e-post direkte i teamet. Dermed vet alle hvor de skal lete for å finne historisk korrespondanse uavhengig av hvem som har sendt eller mottatt e-posten. 

Arkiv

Sentralt dokumentarkiv

Enkelte dokumenter har en særskilt verdi for din bedrift. Enten du ønsker god oversikt over bedriftens viktigste dokumenter, eller om du har behov for kontroll og versjonshåndtering, har vi løsningen for deg!

Avvik

Avviksbehandling lett tilgjengelig

Avvik eller forbedringsforslag meldes inn direkte fra Info-fanen i teamet. Ledelsen kan enkelt hente ut tilpassede rapporter og statistikk over innmeldte avvik når det er tid for revisjon eller rapportering.

 

Salgsstøtte

Integrert støtte for tilbudshåndtering

Lead registreres enkelt i ONwork og du har full oversikt over alle pågående salgsaktiviteter. Tilbudsrom i Teams opprettes automatisk når du har nådd et definert punkt i salgsprosessen. 

 

Mobil

ONwork er med overalt

ONwork app gir deg oversikt over dine prosjekter, avviksregistrering, sjekklister og mulighet for å samle de andre mobilapp’ene bedriften bruker på ett sted.

 

Sjekklister

Jobben blir utført som planlagt hver gang

Bruk av sjekklister reduserer risikoen for menneskelig feil og kvalitetsavvik. Sjekklistene grupperes etter område eller kategori. Dere bestemmer selv hvilke krav som settes til signaturmyndighet.

 

Integrasjoner - få alt til å henge sammen

Xledger

Automatisk koble et team og Xledger prosjekt 

Når du oppretter et prosjekt i Xledger, opprettes prosjektet automatisk i Teams med tilhørende informasjon. Nødvendig styringsinformasjon blir lett tilgjengelig, uten lange omveier.
HubSpot

Koble alle deals til et fleksibelt tilbudsrom i Teams

Få full kontroll på all informasjon og dokumentasjon knyttet til en deal i HubSpot. Et tilbudsrom opprettes automatisk i Teams slik at det er lett å involvere hele teamet - både før og etter at salget er i boks.

Microsoft CRM

Automatisk opprettelse av samarbeidsrom i Teams

Basert på statusen til en salgscase, opprettes et samarbeidsrom automatisk. Vi sikrer automatisk at all nødvendig dokumentasjon er med før salgscasen kan lukkes. 

Kundespesifikk

Fleksibilitet til å integrere mot dine fagsystemer

Mange bedrifter har fagsystemer som inneholder informasjon som er relevant å dele med resten av organisasjonen. Vi henter ut informasjonen og tilgjengeliggjør den for hele eller deler av organisasjonen.  Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg!