Skip to content

Solid og sømløs salgsprosess med ONwork!

MainTech setter skyhøye krav til interne prosesser. Konsulentselskapet har brukt ONworks HubSpot-integrasjon til å perfeksjonere salgsprosessen.

Group 152

Da MainTech var nødt til å endre sine gamle internsystemer, falt valget på kombinasjonen av Microsoft 365 og HubSpot – med ONwork som integreringsverktøy. 

 – Vi hadde et gammelt, proprietært internsystem som få brukte, og miljøene som hjalp oss med oppgraderinger falt gradvis bort, forteller Fredrik Karlstad, marked og salgssjef i MainTech. Han har ansvaret for daglig drift, vedlikehold og overvåkning av bedriftens salgsapparat. 

– Det gamle systemet ble statisk, og det ønsket vi ikke. Skal man utvikle en bedrift må man ha systemer man kan bygge videre på. Vi lette derfor etter et hyllevare CRM-system, forteller han. 

Fredrik karlstad - Maitech

Fredrik Karlstad
Leder Markedsføring og salg i MainTech

“Det er en genial måte
å jobbe på

Fredrik Karlstad
Marked og salgssjef i MainTech

maintech-orange-green-rgb

Mange fordeler med“usynlige” ONwork 

I dag nyter MainTech godt av sin nye CRM-pakke. ONwork jobber nesten usynlig i bakgrunnen for at Norges ledende konsulentselskaper skal ha en sømløs salgshverdag.  

– ONwork var det eneste og det mest tilpassede produktet for bruk av en god salgspipe – noe som er essensielt i marketing. ONwork lager miljøet som syr programvarene sammen på en fornuftig og god måte, sier Karlstad. 

 – Det er en ny hverdag for oss som bruker programmet hele tiden, smiler han.  

 Hvorfor det? 

– Fordi det er lettere for våre ansatte å registrere data i henhold til prosedyre. Det er også enklere å finne informasjon, og å se hva en kollega har gjort. Generelt har det blitt enklere for salg og marked å ha kontroll på den totale pipelinen og rapportene. Og det er lettere for alle ansatte i MainTech å se markedsmulighetene i pipeline fordi det blir visualisert i HubSpot. Dermed blir det også lettere å følge KIP’ene våre. 

Standardisert salgsprosess

Et godt CRM-system er helt nødvendig for å håndtere mange forskjellige leads og salgsmuligheter. I MainTech samarbeider selgerne med det interne fagmiljøet når de utarbeider tilbud, og det er viktig med god flyt når informasjon og dokumentasjon skal videreformidles i verdikjeden.  

– Når vi kombinerer salg og fag, og trekker inn fagressurser som ikke alltid har kjempegod tid, er integrasjonen mellom ONwork i Teams og HubSpot en god måte å samhandle på, sier Karlstad. 

 Prosessen er enkel, men ikke ukomplisert. 

– Vi lager en deal i HubSpot. Der kan den ligge i alt fra fra én uke til to år. Når vi får bekreftelse om at noen vil ha et tilbud, drar vi dealen over til neste fase i HubSpot. Da åpner ONwork automatisk et tilbudsrom i Teams – med fast struktur og faste maler, og informasjonen som er tilegnet de personene som har casen er allerede der. Det er en genial måte å jobbe på må jeg si, det er virkelig bra!  

For MainTech er standardisering viktig når det gjelder videreutvikling av virksomheten.  

– Programmene gjør det enkelt å finne frem til nødvendig dokumentasjon, og hjelper oss med å standardisere prosedyrene våre. Uten faste metoder i våre prosedyrer og prosesser får vi ikke utviklet oss. Dette fungerer veldig godt i Teams og HubSpot i dag, forteller han. 

 

Beholder sin unike arbeidsmetodikk 

Oppgaven med å finne det riktige systemet var i utgangspunktet ikke enkel. Hvordan skal man sikre at alt som fungerer godt i et etablert internsystem også får rom til å utvikle seg i et nytt?  

 – Vi har jo faste prosedyrer og prosesser i MainTech som vi skal følges. Disse blir godt ivaretatt med ONworks integrasjoner av HubSpot og Microsoft 365. 

 – Men det må gå begge veier. Prosedyrene er ikke statiske, og vi må stadig endre oss for å tilpasse oss nye muligheter i teknologien. Nøkkelen til suksess er å finne nye metoder å jobbe på slik at man utnytter teknologien optimalt. Hvis vi ikke tilpasser arbeidsprosessene til nye muligheter, så får vi ikke noe effekt av den nye programvaren heller, stadfester Karlstad. 

Nysgjerrig på HubSpot + Teams?

 

Hubspot1-1

Se hvordan MainTech bruker HubSpot i dag

Legg igjen e-post adressen din for å få tilsendt demo av hvordan MainTech bruker integrasjonen i dag.