Skip to content

Webinar:

Jobb smartere med Xledger i Teams

 

 

Flytte til moduloversikten? Siden ONwork bruker Microsoft Teams som arbeidsflate gjør vi samarbeid og kommunikasjon enda enklere. Vi oppretter egne arbeidsområder, eller team, som er tilpasset ditt behov og hvor du kan samle alt du jobber med.  

Tirsdag 10. januar kl. 10:00
Det er gratis og tar bare 40 minutter!

Har du som prosjektleder noen ganger kjent på at det er både tidskrevende og tungvint å holde oversikten på økonomien i prosjektet? Kanskje er rapportene og økonomisystemet litt lite tilgjengelig i hverdagen, slik at det går masse verdifull tid bort med leting. Neppe noen god ide å unnlate å rapportere?

Som økonom møter du daglig krav og behov for styringsinformasjon. Ledelsen må har et tydelig dashboard så de ikke styre forretningen i blinde. Men hvordan skal du være trygg på dataene fra økonomisystemet gir riktig bilde hvis ikke prosjektlederen løpende har kvalitetssikret dem? Og hva med prosjektleders magefølelse kan du lese den ut av tallene?

Bli med på webinar og se hvordan vi kan forenkle hverdagen for begge parter. Nå er det slutt på leting og frustrasjon i prosjektet etterfulgt av mangelfulle rapporter!

I webinaret skal vi blant annet se på følgende:                           

 • Automatisk opprettelse av prosjekter i Xledger fra Teams
 • Felles kundeliste for alle aktiviteter i virksomheten
 • Felles prosjektliste på tvers av organisasjonen
 • Likt prosjektnavn og nummer, også ved oppdatering underveis
 • Håndtering av prosjekthiraki med blant underprosjekter i Teams
 • Automatisk avslutning av prosjektet fra Teams
 • Flyt mellom ulike prosjekter, for eksempel fra salg til leveranse
 • Xledger tilgjengelig direkte i Teams for løpende oppdatering
 • Hurtiglenker til relevante Xledger-rapporter for prosjektet i Teams
 • Enkel og smart rapportering av prosjektleders vurderinger
 • Porteføljeoversikt med kvalitativ rapportering linket til økonomien i Xledger

ONwork er et ekstra lag som gir bedriften full effekt i Teams! Vi samler all informasjon på én felles plattform. Basert på bedriftens egne maler opprettes team som gir de ansatte alt de trenger for å komme hurtig i gang med arbeidet sitt. ONwork gjør det enkelt å jobbe smart! 

Enna

Casper Jespersen
Strategisk forretningsutvikler i ONwork

Group 41-2

Elsker du også Teams...

... men har mistet litt kontroll?  Vi har også vært der! Les hvordan vi har løst problemet.

Group 40-2

Jobb smart i Teams! 

ONwork tilfører Teams et lag av kontroll og er nesten usynlig. Litt som en ninja!